Đại lý Ô tô MG Quảng Trị

Phụ tùng thay thế

Chắc hẳn rất nhiều khách hàng sẽ thắc mắc với 1 sản phẩm mới như MG thì chi phí bảo dưỡng, thay thế vật tư phụ tùng của các sản phẩm MG có đắt không. MG Quảng Trị xin cung cấp bản báo giá các phụ tùng MG thay thế để quý khách có cái nhìn thực tế nhất để khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm của MG.

Bảng giá phụ tùng MG

TT HS ZS Nhóm hàng Mã số phụ tùng Mã số cũ Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Giá bán khách hàng
No. HS ZS Category Part number Old Part number Part Name (EN) Part Name (VN) Retail Price
1 Y Crash Parts 10183523 AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL Túi khí bên phụ                2,873,000
2 Y Crash Parts 10501591 AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL Túi khí bên phụ                2,879,000
3 Y Crash Parts 10363711 AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm trái                3,393,000
4 Y Crash Parts 10363715 AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm phải                3,239,000
5 Y Crash Parts 10252745 AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm trái                3,271,000
6 Y Crash Parts 10252746 AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm phải                3,271,000
7 Y Crash Parts 10559428 AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL Túi khí vô lăng                2,773,000
8 Y Crash Parts 10183527 AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL Túi khí vô lăng                2,616,000
9 Y Crash Parts 10252196 10228100 ARM ASM-FRT LWR CONT Càng A trái                1,997,000
10 Y Crash Parts 10668615-SEPP BAR ASM-FRT BPR IMP Xương ba đờ xốc trước                2,795,000
11 Y Crash Parts 10558500-SEPP BAR ASM-FRT BPR IMP Xương ba đờ xốc trước                2,841,000
12 Y Crash Parts 10669488-SEPP BAR ASM-RR BPR IMP  Xương ba đờ xốc sau                1,756,000
13 Y Crash Parts 10039000 BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                   759,000
14 Y Crash Parts 10038968 BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                   824,000
15 Y Crash Parts 10462226 BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                1,699,000
16 Y Crash Parts 10363548 BELT ASM-D/SEAT Dây đai an toàn trước trái                1,656,000
17 Y Crash Parts 10531441 BELT ASM-D/SEAT-L Dây đai an toàn trước trái                1,667,000
18 Y Crash Parts 10363550 BELT ASM-P/SEAT Dây đai an toàn trước phải                1,656,000
19 Y Crash Parts 10544602 BELT ASM-P/SEAT-R Dây đai an toàn trước phải                1,635,000
20 Y Crash Parts 10457756 BEZEL-FRT BPR FOG LP Ốp viền đèn gầm trái                   266,000
21 Y Crash Parts 10457758 BEZEL-FRT BPR FOG LP Ốp viền đèn gầm phải                   266,000
22 Y Crash Parts 10354635 BEZEL-FRT BPR FOG LP Nhựa ốp ba đờ xốc trước trái                   346,000
23 Y Crash Parts 10354636 BEZEL-FRT BPR FOG LP Nhựa ốp ba đờ xốc trước phải                   346,000
24 Y Crash Parts 10320509 BEZEL-FRT BPR FOG LP Nẹp viền đèn gầm trái                   332,000
25 Y Crash Parts 10320510 BEZEL-FRT BPR FOG LP Nẹp viền đèn gầm phải                   332,000
26 Y Crash Parts 10322246 BEZEL-RR BPR FOG LP Nẹp ba đờ xốc sau trái                   311,000
27 Y Crash Parts 10322248 BEZEL-RR BPR FOG LP Nẹp ba đờ xốc sau phải                   311,000
28 Y Crash Parts 10094391-SEPP BRACKET ASM-F/FDR FRT Giá bắt tai xe phải                   165,000
29 Y Crash Parts 10094031-SEPP BRACKET ASM-F/FDR FRT Giá bắt tai xe trái                   167,000
30 Y Crash Parts 10230199-SEPP BRACKET ASM-F/FDR FRT LWR Giá bắt tai xe phải                     93,000
31 Y Crash Parts 10074742-SEPP BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước                     34,000
32 Y Crash Parts 30147352-SEPP BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước trái phía dưới                     67,000
33 Y Crash Parts 30147452-SEPP BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước phải phía dưới                     67,000
34 Y Crash Parts 10492843-SEPP BRACKET ASM-F/FDR RR CTR Giá bắt khung xe                     19,000
35 Y Crash Parts 10229102 BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau phải                   312,000
36 Y Crash Parts 10229105 BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau trái                   312,000
37 Y Crash Parts 30136854 BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau trái                1,214,000
38 Y Crash Parts 30136856 BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau phải                1,214,000
39 Y Crash Parts 10044745 BRACKET-F/FDR REINF CTR Miếng gia cường thân xe                     53,000
40 Y Crash Parts 10229021 BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   269,000
41 Y Crash Parts 10229022 BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   269,000
42 Y Crash Parts 30136824 BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   313,000
43 Y Crash Parts 30136825 BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   313,000
44 Y Crash Parts 10560912 BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   410,000
45 Y Crash Parts 10560914 BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   410,000
46 Y Crash Parts 10462049 BRACKET-RR BPR FASCIA Giá bắt ba đờ xốc sau trái                   762,000
47 Y Crash Parts 10462051 BRACKET-RR BPR FASCIA Giá bắt ba đờ xốc sau phải                   762,000
48 Y Crash Parts 10021187 BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
49 Y Crash Parts 10021190 BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
50 Y Crash Parts 10021191 BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
51 Y Crash Parts 10021192 BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
52 Y Y Crash Parts 10130860 BUCKLE ASM-P/SEAT BELT Ngàm khóa đai an toàn                   295,000
53 Y Y Crash Parts 10789782 10127879 BUCKLE ASM-P/SEAT BELT Ngàm khóa đai an toàn                   439,000
54 Y Y Crash Parts K7148511100 BUMPER-HOOD   Cao su đệm ca pô                     20,000
55 Y Crash Parts 10141911 CABLE ASM-TEMP & AIR CONT Cáp điều khiển nhiệt độ công tắc điều hòa                   168,000
56 Y Crash Parts 10341840 CAP-R/WDO WPR ARM FIN Ốp tay gạt mưa sau                     13,000
57 Y Crash Parts 10602793 CARPET ASM-FLR PNL Lót sàn gầm xe                3,469,000
58 Y Crash Parts 10675785 CHECK ASM-FRT S/D Dẫn hướng cửa trước trái                   141,000
59 Y Crash Parts 10252394 CLADDING ASM-FRT LH DR S/D Ốp cửa trước trái                   887,000
60 Y Crash Parts 10252395 CLADDING ASM-FRT RH DR S/D Ốp cửa trước phải                   887,000
61 Y Crash Parts 10252396 CLADDING ASM-RR LH DR S/D Ốp cửa sau trái                   611,000
62 Y Crash Parts 10252397 CLADDING ASM-RR RH DR S/D Ốp cửa sau phải                   611,000
63 Y Crash Parts 10248490 CONDENSER ASM-A/C Giàn nóng                2,429,000
64 Y Crash Parts 10270219-SEPP DOOR ASM-F/TNK FIL Cửa đổ xăng                   821,000
65 Y Crash Parts 10318335-SEPP DOOR ASM-FRT SI Cửa trước trái              10,475,000
66 Y Crash Parts 10318336-SEPP DOOR ASM-FRT SI Cửa trước phải              10,475,000
67 Y Crash Parts 10005109-SEPP DOOR ASM-FRT SI  Cửa trước trái              12,368,000
68 Y Crash Parts 10005110-SEPP DOOR ASM-FRT SI  Cửa trước phải              12,368,000
69 Y Crash Parts 10316504-SEPP DOOR ASM-RR SI Cửa sau phải                9,752,000
70 Y Crash Parts 10316503-SEPP DOOR ASM-RR SI Cửa sau trái                9,753,000
71 Y Crash Parts 10005112-SEPP DOOR ASM-RR SI  Cửa sau phải              11,894,000
72 Y Crash Parts 10005111-SEPP DOOR ASM-RR SI  Cửa sau trái              11,894,000
73 Y Crash Parts 10385449 FAN ASM-ENG CLG Quạt két nước                2,626,000
74 Y Crash Parts 10276698 FAN ASM-ENG CLG Quạt két nước                3,957,000
75 Y Crash Parts 10100378 FAN ASM-ENG CLG Cụm quạt két nước                4,211,000
76 Y Crash Parts 10343984 FASCIA-FRT BPR Ba đờ xốc trước (miếng dưới)                2,686,000
77 Y Crash Parts 10021136 FASCIA-FRT BPR LWR Ốp ba đờ xốc trước phía dưới                3,472,000
78 Y Crash Parts 10336751-SPRP FASCIA-FRT BPR UPR ba đờ xốc trước (nửa trên)                3,698,000
79 Y Crash Parts 10344162-SPRP FASCIA-FRT BPR UPR Ba đờ xốc trước (nửa trên)                4,057,000
80 Y Crash Parts 10021135-SPRP FASCIA-FRT BPR UPR Ba đờ xốc trước                4,573,000
81 Y Crash Parts 10344164 FASCIA-RR BPR LWR Ba đờ xốc sau (miếng dưới)                2,343,000
82 Y Crash Parts 10021181 FASCIA-RR BPR LWR Ba đờ xốc sau miếng dưới                2,925,000
83 Y Crash Parts 10021180-SPRP FASCIA-RR BPR UPR Ba đờ xốc sau (miếng trên)                4,900,000
84 Y Crash Parts 10292951-SEPP FENDER ASM-FRT Tai xe trái                2,428,000
85 Y Crash Parts 10292956-SEPP FENDER ASM-FRT Tai xe phải                2,428,000
86 Y Crash Parts 10367117-SEPP FENDER-FRT  Tai xe trái                2,315,000
87 Y Crash Parts 10367123-SEPP FENDER-FRT  Tai xe phải                2,315,000
88 Y Crash Parts 10349819-SPRP FINISHER-FRT BPR Nẹp ba đờ xốc trước                   913,000
89 Y Crash Parts 10021156-SPRP FINISHER-FRT BPR GRL Nẹp mặt ca lăng                1,275,000
90 Y Crash Parts 10230745-SEPP GATE ASM-LIFT Cửa hậu                9,122,000
91 Y Crash Parts 10390005-SEPP GATE ASM-LIFT Cửa hậu              12,280,000
92 Y Crash Parts 10390002-SEPP GATE ASM-LIFT Cửa hậu              11,535,000
93 Y Crash Parts 10366604 GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR Mặt gương trái                   162,000
94 Y Crash Parts 10366605 GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR Mặt gương phải                   162,000
95 Y Crash Parts 10229018 GRILLE ASM-RAD Mặt ca lăng                3,035,000
96 Y Crash Parts 10021138 GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER Mặt ca dưới                   397,000
97 Y Crash Parts 10361127 GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER Mặt ca dưới                   798,000
98 Y Crash Parts 10526416 GRILLE-RAD UPR Mặt ca lăng                5,181,000
99 Y Crash Parts 10135733 GUIDE-TMG CHAIN Dẫn hướng cam                     76,000
100 Y Crash Parts 10433072 HANDLE ASM-L/GATE O/S Tay mở cửa hậu                   664,000
101 Y Y Crash Parts 10172951-SPRP HANDLE-FRT S/D O/S Tay mở cửa ngoài sau trái                   217,000
102 Y Y Crash Parts 10285737-SPRP HANDLE-FRT S/D O/S Tay mở cửa ngoài sau phải                   217,000
103 Y Crash Parts 10228979 HEADLAMP ASM Đèn pha trái                6,337,000
104 Y Crash Parts 10228980 HEADLAMP ASM Đèn pha phải                6,337,000
105 Y Crash Parts 10266527 HEADLAMP ASM Đèn pha trái                9,049,000
106 Y Crash Parts 10266528 HEADLAMP ASM Đèn pha phải                9,049,000
107 Y Crash Parts 10418635 HEADLAMP ASM  Đèn pha trái                9,745,000
108 Y Crash Parts 10418636 HEADLAMP ASM  Đèn pha phải                9,745,000
109 Y Crash Parts 10527976 HEADLAMP ASM  Đèn pha trái              18,181,000
110 Y Crash Parts 10527977 HEADLAMP ASM  Đèn pha phải              18,181,000
111 Y Crash Parts 10364954-SEPP HINGE ASM-FNT S/D LWR Bản lề cửa trước phải phía dưới                   289,000
112 Y Crash Parts 10364955-SEPP HINGE ASM-FNT S/D LWR Bản lề cửa trước trái phía dưới                   289,000
113 Y Crash Parts 10364952-SEPP HINGE ASM-FRT S/D UPR Bản lề cửa trước phải phía trên                   287,000
114 Y Crash Parts 10364953-SEPP HINGE ASM-FRT S/D UPR Bản lề cửa trước trái phía trên                   287,000
115 Y Crash Parts 10457978-SEPP HINGE ASM-HOOD Bản lề ca pô trái                   322,000
116 Y Crash Parts 10457979-SEPP HINGE ASM-HOOD Bản lề ca pô phải                   322,000
117 Y Crash Parts 10230176-SEPP HOOD ASM Nắp ca pô              10,572,000
118 Y Crash Parts 10367101-SEPP HOOD ASM  Nắp ca pô              12,330,000
119 Y Crash Parts 10116060 HOOK-R/WDO TR FIN PNL Nẫy mở khóa cốp sau                     10,000
120 Y Crash Parts 10366612-SPRP HOUSING-O/S RR VIEW MIR Gáo gương trái                   207,000
121 Y Y Crash Parts 10342049 INSERT-FRT LIC PLT EMB Lô gô trước                   184,000
122 Y Crash Parts 10453861 LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trước                1,186,000
123 Y Crash Parts 10453862 LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trước                1,186,000
124 Y Crash Parts 10266043 LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trái                1,466,000
125 Y Crash Parts 10266044 LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm phải                1,466,000
126 Y Crash Parts 10366998 LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương trái                   333,000
127 Y Crash Parts 10366999 LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương phải                   333,000
128 Y Crash Parts 10562186 LAMP ASM-FRT SI T/SIG  Xi nhan gương trái                   496,000
129 Y Crash Parts 10562187 LAMP ASM-FRT SI T/SIG  Xi nhan gương phải                   496,000
130 Y Crash Parts 10293795 LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm trái                1,046,000
131 Y Crash Parts 10293798 LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm phải                1,061,000
132 Y Crash Parts 10420742 LAMP ASM-RR FOG  Đèn gầm sau phải                   938,000
133 Y Crash Parts 10420741 LAMP ASM-RR FOG  Đèn gầm sau trái                1,283,000
134 Y Crash Parts 10293791 LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                2,124,000
135 Y Crash Parts 10293792 LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                2,124,000
136 Y Crash Parts 10477815 LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                5,889,000
137 Y Crash Parts 10477816 LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                5,889,000
138 Y Crash Parts 10420733 LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                5,600,000
139 Y Crash Parts 10420734 LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                5,600,000
140 Y Crash Parts 10293793 LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                1,606,000
141 Y Crash Parts 10293794 LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                1,606,000
142 Y Crash Parts 10477818 LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                2,792,000
143 Y Crash Parts 10477819 LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                2,792,000
144 Y Crash Parts 10420735 LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                3,171,000
145 Y Crash Parts 10420736 LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                3,171,000
146 Y Crash Parts 10439712 LINER ASM-FRT W/H Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước trái                   439,000
147 Y Crash Parts 10439713 LINER ASM-FRT W/H Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước phải                   439,000
148 Y Crash Parts 10457589 LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước trái                   534,000
149 Y Crash Parts 10457590 LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước phải                   534,000
150 Y Crash Parts 10636356 LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước trái                   681,000
151 Y Crash Parts 10636357 LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước phải                   681,000
152 Y Crash Parts 10381598 LINER-RR W/H PNL FRT Chắn bùn sau trái (miếng trước)                   116,000
153 Y Crash Parts 10381599 LINER-RR W/H PNL FRT Chắn bùn sau phải (miếng trước)                   116,000
154 Y Crash Parts 10229002 LINER-RR W/H PNL RR Chắn bùn sau trái (miếng sau)                   172,000
155 Y Crash Parts 10021149 MESH-FRT BPR FASCIA LWR Ốp cản dưới ba đờ xốc trước                1,668,000
156 Y Crash Parts 10425504-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                2,046,000
157 Y Crash Parts 10425505-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                2,046,000
158 Y Crash Parts 10251104-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                1,904,000
159 Y Crash Parts 10251105-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                1,904,000
160 Y Crash Parts 10251100-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                2,073,000
161 Y Crash Parts 10251101-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                2,073,000
162 Y Crash Parts 30136858-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Gương ngoài trái                2,970,000
163 Y Crash Parts 30136859-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Gương ngoài phải                2,970,000
164 Y Crash Parts 10423811-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Cụm gáo, xi nhan, mặt gương trái                2,965,000
165 Y Crash Parts 10423812-SPRP MIRROR ASM-O/S RR VIEW  Cụm gáo, xi nhan, mặt gương phải                2,965,000
166 Y Crash Parts 10429167 MODULE ASM-INFL RST SEN & DIAGNC END Hộp điều khiển túi khí                1,893,000
167 Y Crash Parts 10225669 MODULE-FRONT END Hộp điều khiển điện                1,744,000
168 Y Crash Parts 10664395 MODULE-FRONT END Hộp điều khiển điện                2,343,000
169 Y Crash Parts 10252367 MOLDING ASM-FRT WHL Ốp nhựa tai xe trước trái                   286,000
170 Y Crash Parts 10252368 MOLDING ASM-FRT WHL Ốp nhựa tai xe trước phải                   286,000
171 Y Crash Parts 10734147 MOLDING ASM-RR WHL Nẹp tai xe sau phải                   222,000
172 Y Crash Parts 10734127 10252369 MOLDING ASM-RR WHL Ốp nhựa tai xe sau trái                   263,000
173 Y Crash Parts 10252399 MOLDING ASM-S/D SILL Ốp ba bô lê trái                1,294,000
174 Y Crash Parts 10252401 MOLDING ASM-S/D SILL Ốp ba bô lê phải                1,294,000
175 Y Crash Parts 10319887 PANEL -AIR INL GRL Tấm thu gió gầm xe                   775,000
176 Y Crash Parts 10551135-ASA PANEL ASM-FRT S/D TR Táp luy cửa trước trái                3,114,000
177 Y Crash Parts 10262682 PANEL ASM-I/P CTR TR Ốp giữa táp lô                   534,000
178 Y Crash Parts 10230165-ASA PANEL ASM-L/GATE LWR

Tin tức khác

mg
Tin tức

MG trở thành đối tác chính thức cho đội bóng Pháp Olympique Lyonnais

MG là đối tác chính thức của câu lạc bộ bóng đá Pháp Olympique Lyonnais, bắt đầu từ mùa giải 2021/2022. Để đạt được mục tiêu này, cả hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác kéo dài 3 năm. Theo đó, logo MG có thể được nhìn thấy trên tay áo của áo đấu Olympique Lyonnais trong ba mùa giải tiếp theo.

XEM CHI TIẾT »

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

Vui lòng điền vào mẫu và gửi yêu cầu của bạn. Đại lý MG chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để trao đổi thông tin chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ